Gå till innehåll

Kontakta styrelsen

Mail som kommer styrelsen tillhanda försöker vi behandla så fort som möjligt. Är det frågor som behövs lyftas med samtliga styrelsemedlemmar så kommer mailet besvaras senast efter nästkommande styrelsemöte.
styrelsen@sodrakopparmora.com

Postadress: Södra Kopparmora Samfällighet, Box 87, 13922 Värmdö
Organisationsnummer: 716418-3613
Bankgiro: 5595-6023

Styrelsens medlemmar

På årsstämman 2020 så valdes Jakob de Ron in som ny ordförande i styrelsen. I maj så valde Jakob de Ron att avgå med omedelbar verkan. Vice Ordförande Robert Öberg kommer därför att arbeta som Ordförande fram till årsstämman 2021.

Ordförande, Robert Öberg Södra Kopparmoravägen
Sekreterare Nathalie Forsberg, Jollevägen Ansvarig för hemsida & mail
Christer Holmdahl
Ledamot fd. Kassör, Christer Holmdal Kättingvägen

(Bild kommer)
Kassör, Per Bäckman
Kättingvägen

Ledamot, Max Danenbarger Kajakvägen
Suppleant, Hans Gustavsson Södra Kopparmoravägen
Joakim
Suppleant, Joakim Salén Södra Kopparmoravägen