Gå till innehåll

Kontakta styrelsen

Mail som kommer styrelsen tillhanda försöker vi behandla så fort som möjligt. Är det frågor som behövs lyftas med samtliga styrelsemedlemmar så kommer mailet besvaras senast efter nästkommande styrelsemöte.
styrelsen@sodrakopparmora.com

Postadress: Södra Kopparmora Samfällighet, Box 87, 13922 Värmdö
Organisationsnummer: 716418-3613
Bankgiro: 5595-6023

Styrelsens medlemmar

Ordförande, Robert Öberg Södra Kopparmoravägen

 

Sekreterare Nathalie Forsberg, Jollevägen Ansvarig för hemsida & mail

 

Kassör, Per Bäckman, Kättingvägen
Kassör, Per Bäckman, Kättingvägen
Vice ordförande, Max Danenbarger Kajakvägen
Ledamot, Anders Lundh Angöringsvägen

(Bild kommer)
Suppleant, Jens Sundqvist
Kanotvägen

Suppleant, Johan Malmström
Södra Kopparmoravägen
Suppleant, Niklas Lennartsson  Angöringsvägen