Gå till innehåll

Kontakta styrelsen

Mail som kommer styrelsen tillhanda försöker vi behandla så fort som möjligt. Är det frågor som behövs lyftas med samtliga styrelsemedlemmar så kommer mailet besvaras senast efter nästkommande styrelsemöte.
styrelsen@sodrakopparmora.com

Postadress: Södra Kopparmora Samfällighet, Box 87, 13922 Värmdö
Organisationsnummer: 716418-3613
Bankgiro: 5595-6023

Styrelsens medlemmar

Ordförande, Robert Öberg Södra Kopparmoravägen
Sekreterare Nathalie Forsberg, Jollevägen Ansvarig för hemsida & mail

(Bild kommer)
Kassör, Per Bäckman
Kättingvägen

Vice ordförande, Max Danenbarger Kajakvägen

(Bild kommer)
Ledamot, Anders Lundh
Angöringsvägen

(Bild kommer)
Suppleant, Jens Sundqvist
Kanotvägen

(Bild kommer)
Suppleant, Johan Malmström
Södra Kopparmoravägen 

(Bild kommer)
Suppleant, Niklas Lennartsson 
Angöringsvägen