Gå till innehåll

1

Vi välkomnar juni månad och hoppas att värmen är här för att stanna! Nytt avtal för sommarskötseln är på gång, förhoppningsvis signerat under helgen så att vi är redo för sommarens uppdrag och att de utförs enligt tidsplanen. Entreprenören kommer omgående påbörja klippningen av bollplanen (utförs absolut senast under nästa vecka). Dikesklippningen (mot vägkanten) kommer att utföras senast innan midsommar, likaså ängsmarker och "nya vägen".

Under vårens städdag la vi fokus på att köra bort grenarna som låg kvar efter vattenfalls ledningsröjning, detta är varje enskild fastighetsägares ansvar = vårt gemensamma ansvar längst de sträckorna där det inte finns fastigheter. Det ligger fortfarande ris kvar vid infarten av området samt längst med Södra Kopparmora vägen. Det vore ju fantastiskt om detta kunde forslas bort till rishögen innan dikesklippningen. Vi vill tacka er som lånade ut släp till varandra för att underlätta transporten av grenar till flishögen, härligt engagemang!

Under vintern så blev en del av vägen skadad pga. frostsprängning. Arbetet att återställa detta är beställt men har tyvärr dröjt pga. utebliven leverans av material för att laga skadan. Kopparmora Entreprenad kommer att ombesörja lagningen av vägskadan(S. Kopparmoravägen 28/33) så snart som möjligt (Vi inväntar leverans av material till att laga vägen)

Fälla träd på samfällighetens mark? En fråga som vi fått flera gånger under våren. Oftast är det inga konstigheter då vi behöver hålla efter och hjälpas åt. Vi vill att ni inkommer med en skiss på vilka träd det handlar om samt ett grannyttrande INNAN fällning påbörjas. Detta för att undvika kalhyggen, konflikter om träd som fälls och för att alla skall ha en chans att komma till tal i vårt gemensamma område.

Fylla igen diket? vem ansvarar för diket? Ytterligare en fråga som varit uppe under våren. Här vill vi att ni inkommer med en skiss på vad det är ni ska göra samt tillvägagångssätt. Förändrar man diket och att det blir stopp är det fastighetsägaren själv som är ansvarig för att åtgärda så att diket fungerar och inte skapar problem för flödet. Viktigt att alla ser över sina diken så att vattnet kan passera. Dikning ligger med i underhållsplanen och det är avsatt ca 70.000kr/ år för detta, områden som prioriteras är akuta sträckor samt diken där ingen bor och naturligt kan hålla efter - i övrigt hjälps vi åt och alla ansvarar för sitt eget dike!

Frågor mailas som vanligt till styrelsen@sodrakopparmora.com. Vi försöker svara löpande, ibland dröjer svaret till kommande styrelsemöte.

Idag är det dags att på eget initiativ röja efter riset och grenarna som vattenfall sågat ner under ledningsnätet.  Notera att detta inte är samfällighetens ansvar utan varje enskild fastighetsägare (vilket också framgått i utskick från vattenfall) vi uppmanar er allihop att se över er vägtrumma/ diken. Tillägger att dikena i anslutning till samfällighetens mark är vårt gemensamma ansvar - hjälp varandra!

Prata ihop dig med grannen som har ett släp och snygga till inför sommaren så att dikesklippningen kan utföras. Ingen gemensam samling eller avslutning pga Corona. I år kommer inte heller Trädplockaren vilket innebär att alla högar måste köras ner till rishögen av oss själva. 

Längst med den ’nya vägen’ har det rasat träd under vintern, där kommer det behövas en hjälpande hand om någon vill göra en större insats än riset under ledningarna. 

Vi har noterat att många kört grenar under veckan. Heja er! det redan ser mycket trevligare ut! 

Önskar er alla en trevlig dag! Frågor? Styrelsen@sodrakopparmora.com 

Då Coronapandemin tyvärr fortfarande är kvar i samhället så finner styrelsen det inte lämpligt att samla alla boenden på en annars väldigt trevlig städdag. Ett tillfälle att knyta kontakter med både gamla och nya grannar samtidigt som vi håller våra årsavgifter fortsatt låga när vi gemensamt röjer i vår skog och mark.

Vi har istället valt att den 8 maj med en ca tid 9.30-14.00, hjälpas åt att gemensamt och på eget initiativ/ ansvar:

· Köra bort grenar och sly efter vattenfalls ledningsröjning till rishögen – detta är varje enskild fastighetsägares ansvar men tanken är att vi hjälps åt då det nu ligger stora mängder kvar längst vägarna som ser oerhört tråkigt ut. Detta också för att möjliggöra dikesklippningen. Om du inte har några grenar precis utanför dig? lyft blicken, kanske finns det en hög som du noterat och där du kan bidra med att området rensas och snyggas till (tex. Infarten till området)

· Se till att vägtrumman samt diket runt sin fastighet är rensad och i bra skick. 

· Önskar man ta ner något träd på samfällighetens mark så måste detta kommuniceras med Max som är grönområdes ansvarig. 

Frågor hänvisas till styrelsen@sodrakopparmora.com

Resultatet efter städdagen kommer att rapporteras under v. 19, förhoppningen är då att alla högar efter vattenfall är borta och att alla bidragit med det man själv kan bidra med! 

1

Styrelsen har via ett telefonsamtal av byggherrarna för Brf Södra Kopparmora fått kännedom att det kommer att byggas ytterligare på Småris. Styrelsen har efterfrågat handlingar som beskriver och bekräftar det tilltänkta bygget, detta är något som vi ännu inte fått ta del av. Boenden närmst det tilltänkta bygget har blivit kontaktade med möjlighet att yttra sig om byggplanerna till kommunen, svaret skall vara Värmdö Kommun tillhanda senast 27/4 2021.

”Etapp 2” som byggherrarna gjort en ny bygglovsansökan/ uppförande ansökan skall likna ”Etapp 1” som redan är uppförd på Småris mark, mer info än så har styrelsen inte fått.

Synpunkter och åsikter hänvisas till Värmdö Kommun tillsvidare, vi uppdaterar med informationen vi får till oss löpande.