Gå till innehåll

Årsstämma

Årsmötet 2021 

Dokumenten nedan är förberedande och färdigställda till årsstämman 2021 som p.g.a. Corona pandemin är framflyttad till efter sommaren. Datum för Samfällighetens framflyttade årsstämma är 15 September klockan 19.00

Skriv ut eller ladda ner på läsplatta och ta med dokumenten till årsstämman.

Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse för 2020
5 års underhållsplan

Styrelsens förslag för 2021
Debiteringslängd 2021

Budgetförslag
Balansrapport
Resultatrapport
Valberedningens förslag 2021

Inkomna motioner 
Motion 1
Motion 2
Motion 3

Äldre årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Extrastämma 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012