Gå till innehåll

Efter årsmötet den 21 mars konstituerade sig styrelsen. Klicka på länken Kontakta Styrelsen så ser ni vilka vi är. Vi är nu i full gång med att följa upp årsmötets frågor och beslut.

Arbetsfokus ligger på upprustning och underhåll av vägar och gemensamhetsområden och parallellt ska ske en utveckling av hemsida och föreningens kommunikationskanaler. Som en första åtgärd kommer vi att skicka ut ett informationsblad i pappersform till era brevlådor med info om hur vi har tänkt oss den närmaste framtiden. Vill ni ta del av den informationen här kan ni ladda ner PDF-filen Styrelsen informerar nr 1 här.

Informationsblad likt detta kommer framöver att återfinnas på hemsidan. Önskar ert hushåll ha dessa i pappersform i brevlådan går det bra att anmäla sig till ordförande Göte Davidsson på telefonnummer 0708-95 20 50.

Välkommen till den nya hemsidan. Hemsidan är under arbete och håller på att fyllas med innehåll. Arbetet med hemsidan är en ständigt pågående process.

Årsmöte 2013

Årsmötet hölls som planerat 21 mars i Värmdö byggdegård. Mötet samlade 40 röstberättigande representanter för fastigheter i Södrakopparmora. Totalt var vi 60 personer på mötet. Fem personer representerades via fullmakt. Styrelsen tackar deltagarna för aktivt och konstruktiv agerande på stämman.

Protokoll från mötet kommer att läggas ut på hemsidan efter justering.