Gå till innehåll

Trädfällning/ iläggning av diken

Det har löpande inkommit frågor till styrelsen gällande trädfällning/ iläggning av diken etc. Här kommer svaret och det som man bör förhålla sig till.

Privata initiativ som handlar om mera permanenta resultat så som trädfällning; grävning / iläggning av diken etc. är att det skall utföras på ett fackmannamässigt vis och att det skall göras så att det inte påverkar övriga boende på ett negativt sätt. Gällande iläggning av diken så måste det göras på rätt sätt och då främst med tanke på dimissionen på dräneringsröret så att det inte slammar igen pga. av löv och kvistar osv.

När det handlar om trädfällning så är önskemålet att man i samråd med närmaste granne / grannar beslutar om vilka träd som ska fällas och detta bör dokumenteras igenom ett så kallat grannyttrande. En skiss kan också med fördel skickas till styrelsen.

Och till sist så är väl praxis att vi försöker undvika kalhyggen i största allmänhet.