Gå till innehåll

Områdets fartbegränsning

Inom Södra Kopparmora är fartbegränsningen 30 km i timmen.
En av de viktigaste anledningarna till detta är att biltrafiken delar utrymmet med gångtrafikanter, både barn och vuxna, och då det saknas trottoarer och breda vägrenar så är det oerhört viktigt att respektera hastighetsbegränsningen.
Till styrelsen har det inkommit krav från boende på att sätta upp fler farthinder längs med Södra Kopparmoravägen. Detta har styrelsen för närvarande sagt nej till - men kan vi som trafikerar området inte respektera detta så kommer det att bli tvunget att sätta upp fler farthinder. Det är också viktigt att upplysa vänner och bekanta som kommer på besök att det är 30 som gäller i området.

30-hjarta