Gå till innehåll

KALLELSE TILL VÄGFOGDEMÖTE DEN 2 OKTOBER

Du som är vägfogde (eller vill bli) kallas härmed till möte den 2 oktober.

Vi skall gå igenom vad som behöver åtgärdas längs med vägarna - Vi kommer att koncentrera Röjdagen senare i oktober till träd och buskar som står direkt i anslutning till vägbanan.

Vi träffas på Tampvägen 6 kl 15.00

Välkomna

Johan Hansson