Gå till innehåll

Titta i postlådan

Vill bara meddela att Kallelsen till årsmötet den 21/3 nu är utdelad i pappersform i den analoga inkorgen och att motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast 29/2 för att kunna behandlas innan mötet.