Gå till innehåll

God fortsättning!

Välkomna tillbaka efter juluppehållet! Hoppas julstämning infann sig trots avsaknaden av snö. Styrelsen har nu sammanträtt för första gången i år och dryftat punkter från i fjol. Utkastet till underhållsplanen är under utveckling till färdigt förslag och kommer att presenteras på årsmötetI nuläget har endast en medlem kommit med respons på utkastet, vi tar gärna emot fler synpunkter.

Skicka också era förslag gällande föreningens vägar och grönområden i form av motioner, gärna i så god tid som möjligt före den 28 februari, via e-post (styrelsen@sodrakopparmora.com) eller traditionell postgång (Södra Kopparmora Samfällighetsförening, Box 87, 139 22, Värmdö).
Årsmötet kommer att äga rum torsdagen den 27 mars med start kl.19.00 (fika från kl. 18.30) i Värmdö Bygdegård. Kallelse kommer även i brevlådan.