Gå till innehåll

Angående jättelokans spridning

Styrelsen har varit i kontakt med Värmdö kommun i fråga om jättelokans spridning i vårt område. Kommunen har antagit en bekämpningsplan som innebär att markägarna går ihop om röjningar eftersom punktinsatser inte är verkningsbara på sikt. Gatu- och parkdriftenheten bekämpar lokor på kommunal mark och det går bra att anmäla nyupptäckta bestånd till Värmdö kommun via växeln 08-570 470 00.  Läs mer här.