Gå till innehåll

Ny hemsida

Välkommen till den nya hemsidan. Hemsidan är under arbete och håller på att fyllas med innehåll. Arbetet med hemsidan är en ständigt pågående process.

Årsmöte 2013

Årsmötet hölls som planerat 21 mars i Värmdö byggdegård. Mötet samlade 40 röstberättigande representanter för fastigheter i Södrakopparmora. Totalt var vi 60 personer på mötet. Fem personer representerades via fullmakt. Styrelsen tackar deltagarna för aktivt och konstruktiv agerande på stämman.

Protokoll från mötet kommer att läggas ut på hemsidan efter justering.