Gå till innehåll

Inför hösten har Värmdö kommun beslutat om nya skolskjutsregler.
För Södra Kopparmora innebär detta att skolbussen inte längre kommer att köra in i området. Barnen kommer att behöva promenera till den ordinarie SL-hållplatsen vilket betyder fler gångtrafikanter längs vägarna om morgonen och eftermiddagen.
Det är således viktigare än någonsin att hålla låg hastighet och skärpt uppsikt.

Idag, den 13 juli, har inspektion av områdets vägar skett tillsammans med MASAB.
Cirka 2,5 km väg kommer behöva lagas.
Nu inväntar vi deras offert och om den kan accepteras
kommer arbetet förhoppningsvis
vara klart i oktober.

Vid vårt senaste styrelsemöte den 9 juni lämnades beskedet att FTI har fått bygglov för att fortsatt ha Återvinningsstationen där den är idag.
De har redan ställt dit bättre behållare som skall vara tystare och även stå på ett sådant sätt att det inte skall vara möjligt att placera skräp osv mellan eller bakom behållarna.
Detta är inte den utveckling som vi ville att det det skulle bli.
Styrelsen kommer fortsatt ha kontakt med FTI och kommunen.