Gå till innehåll

Nu har det varit tyst ett tag på hemsidan men efter diverse bredbandsbyten fram och tillbaka har jag återigen åtkomst till redigeringsverktyget och e-posten!

Underhållsplanen

Inom styrelsen har en mindre grupp arbetat med att ta fram underlag för nytt förslag till underhållsplanen. Det har varit ett digert jobb som tagit ansenlig tid i anspråk. Efter två styrelsemöten tror vi nu att vi under kommande vecka kan publicera förslaget. När detta sker emotser vi tacksamt konstruktiv feed back från medlemmarna. Vår förhoppning är att vi ska kunna publicera inkomna förslag för att skapa ett så brett underlag som möjligt till beslut på 2014 års stämma.

Övrig information

Som Ni säkert lagt märke till så är vägen in till bollplanen avspärrad med stenar. Detta för att rishögen nu är flisad och vägen behöver torka upp och återhämta sig för iordningsställande. För Er kännedom hittades en del plåtar och skrot i rishögen och enligt uppgift har någon utomstående helt enkelt använt platsen som dump. Vi får gemensamt hålla ögon och öron öppna för sådana tilltag! Skrotet är omhändertaget av Kopparmora Entreprenad.

En boende i Södra Kopparmora har varit i kontakt med Värmdö Kommun angående läckage vid avloppstrumma vid det övre stordiket. Vi har i området haft en del läckage beroende på trasiga avloppsledningar, speciellt nere på ängen. Det har blivit stopp i ledningarna bl a med anledning av att fel saker kastas i avloppet. Ledningarna kommer att spolas regelbundet då de är gamla och smala.

Efter lördagen är bl a Kättingvägen, Kajutvägen och Angöringsvägen ansade utmed vägbanorna så att sikten i kurvorna blivit bättre. Förhoppningsvis har vi också underlättat för vinterns snöröjning. Grenar, vass och utstickande buskage togs ner. Det var stora ris- och slyhögar som Tommy fick köra ner till ängen!

Tack alla inblandade!

Under måndagen drabbades området av ett inbrottsförsök och skadegörelse. Det var en villa på Angöringsvägen som fick ett fönster mot en insynsskyddad sida sönderslaget. Ungefär vid samma tidpunkt gjordes ett försök att stjäla och tjuvkoppla en crossmoped vid Kopparmoras busshållplats. Boende uppmanas att vara extra uppmärksamma på okända bilar och avvikande beteende.

Läs mer på polisens hemsida, varifrån nedanstående text också är hämtad.

https://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/

Fler tips och råd

 • Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
 • Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.
 • Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
 • Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
 • Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
 • Undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest.
 • Vidarekoppla eventuellt telefonen.

Du som bor i villa och radhus

Be någon om hjälp med att:

 • Klippa gräsmattan vid längre frånvaro.
 • Att hänga sin tvätt på din torkställning.
 • Skotta snö och göra fotspår i snön vid huset.
 • Slänga sopor i din soptunna ibland.
 • Parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.

Det här kan du också göra:

 • Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid ytter- och altandörrar.
 • Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att en tjuv inte kan använda dem för att göra inbrott.
 • Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller en grannes hus.

Nu har vi lagt till funktionen som gör det möjligt att prenumerera på inlägg! Varje gång som sidan uppdateras får Du ett e-postmeddelande så att Du snabbt kan ta del av ny information!

Skriv in Din e-postadress i fältet till höger och klicka på knappen Prenumerera. Ett meddelande skickas då till den angivna adressen. Öppna meddelandet och aktivera funktionen genom att klicka på Bekräfta att du vill följa!

Välkomna!