Gå till innehåll

Vi är redan i mars månad och snart är det dags för årsstämma i föreningen. Välkomna till Värmdö Bygdegård måndagen den 27 mars! Mötet börjar kl. 19.00. Fika serveras från kl. 18.30.

Kallelse kommer i brevlådan under vecka 10 men finns även att ladda ner under fliken Kallelse till årsmöte tillsammans med övriga aktuella dokument. Önskas samtliga handlingar utskrivna och levererade i brevlådan, vänligen meddela detta före den 9 mars på telefonnummer 0703-112 286 eller 0708-951 351.

Väl mött!

/Styrelsen

Välkomna tillbaka efter juluppehållet! Hoppas julstämning infann sig trots avsaknaden av snö. Styrelsen har nu sammanträtt för första gången i år och dryftat punkter från i fjol. Utkastet till underhållsplanen är under utveckling till färdigt förslag och kommer att presenteras på årsmötetI nuläget har endast en medlem kommit med respons på utkastet, vi tar gärna emot fler synpunkter.

Skicka också era förslag gällande föreningens vägar och grönområden i form av motioner, gärna i så god tid som möjligt före den 28 februari, via e-post (styrelsen@sodrakopparmora.com) eller traditionell postgång (Södra Kopparmora Samfällighetsförening, Box 87, 139 22, Värmdö).
Årsmötet kommer att äga rum torsdagen den 27 mars med start kl.19.00 (fika från kl. 18.30) i Värmdö Bygdegård. Kallelse kommer även i brevlådan.

Bifogat finner ni styrelsens utkast till underhållsplan 2014-2034. Nu välkomnas konstruktiv respons från er medlemmar som stöd för ytterligare revidering. Vi hoppas att vi gemensamt lyckas skapa ett fullgott underlag för beslut på nästa årsmöte.

Era synpunkter mottages tacksamt via e-post eller per brev; styrelsen@sodrakopparmora.com eller Södra Kopparmora Samfällighet, Box 87, 139 22 VÄRMDÖ. Det går också bra att direktleverera i brevlådan på Angöringsvägen 17 eller Kajutvägen 8.

Underhållsplan2013förslag1

//Styrelsen