Gå till innehåll

Extra stämma 14 september 2023

Här publiceras dagordning/kallelse och tillhörande dokument för extra stämma 14 september. Extra stämma äger rum i Saltarö gamla skola klockan 19:00.

Samtliga handlingar kommer tillgängliggöras senast fredag 1 september 2023. Tag del av handlingarna här på föreningens hemsida, ladda ner och skriv ut.

 

 

3 september 2023: Reviderad bilaga 3B (stadgeändring). Styrelsen hade en utestående fråga gentemot Lantmäteriet som inte besvarades innan kallelse/dagordning och övriga handlingar gjordes klart och tillgängliggjordes. Det rör om gemensamhetsanläggning som förvaltas genom delägarförvaltning (GA3) - om det ska vara med i stadgarna under § 2 och § 19. GA3 bildades drygt fem (5) år efter att samfällighetsföreningen och stadgarna fastställdes, därav frågan. GA3 ska inte vara med i stadgarna, utan endast GA1-2. Den digitala versionen här nedan (punkt 6) är därmed justerad, men vi skriver inte ut nya exemplar på papper, utan förklarar vid extra stämma.

I nuvarande stadgar saknas också vilka punkter på dagordning (§ 15) vid extra stämma som ska behandlas. Därav har också en punkt på kallelse/dagordning till extra stämma 14 september inte kommit med, "Godkännande av dagordning". I förslaget till reviderade stadgar är denna punkt angiven på för dagordning vid ordinarie stämma och extra stämma. Mötesordförande kommer föreslå extra stämma den 14 september att justera dagordningen med tillägg av punkten "Godkännande av dagordning".

  1. Kallelse/dagordning
  2. Styrelsens framställan, punkt 6 dagordningen
  3. Bilaga 1, styrelsens förslag ersättningar styrelse och revisorer, punkt 6A
  4. Bilaga 2 FTI, punkt 6B dagordningen
  5. Bilaga 3A, motiv till stadgeändring, punkt 6C dagordningen
  6. Reviderat_Bilaga 3B, förslag till nya stadgar, punkt 6C dagordningen
  7. Mall för fullmakt

Tidigare stämmoprotokoll:

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2022 

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Extrastämma 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012