Gå till innehåll

För en tid sedan så installerades nya LED-armaturer i området. Vi har mottagit många kommentarer och uppskattning av flera boende då det är betydligt bättre upplyst längst med vägen. Energiförbrukningen har sänkts med ca 25% sedan de nya lamporna monterades. Utöver att energiförbrukningen minskat så innebär denna förbättring att framtida kostnader för lampbyten har reducerats betydligt då den teoretiska livslängden för LED-lampor är ca 15000 timmar.

Kallelse till Årsstämma 2018

20/3

Kopparmora

TISDAG 20 Mars 2018

Mötet börjar kl.19.00
Kaffe och bulle från kl.18.30

Plats: Värmdö Bygdegård
Stora salen
Bilagor finns att hämta inom kort på hemsidan

OBS
Önskas samtliga handlingar i pappersform i brevlådan ber vi er vänligen meddela detta med ett SMS till Nathalie, 0762919604 före den 19 mars 2018.

 Kallelse till årsstämma 2018

 

Äntligen är dom här och hänger upp fiberkabeln ordentligt som rasade ner över korsningen Jollevägen/ Södra Kopparmoravägen i December. De kommer denna gången fästa fiberkabeln annorlunda i stolpen för att undvika att kabeln rasar över vägen igen.

Kör försiktigt då de kommer arbeta med detta under förmiddagen.

 

Välkomna på årsmöte den 20 mars 2018 klockan 18.30 i Värmdö Byggdegård, stora salen. Mer information, kallelse och bilagor kommer snart.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast i Februari.
styrelsen@sodrakopparmora.com

 

Det har löpande inkommit frågor till styrelsen gällande trädfällning/ iläggning av diken etc. Här kommer svaret och det som man bör förhålla sig till.

Privata initiativ som handlar om mera permanenta resultat så som trädfällning; grävning / iläggning av diken etc. är att det skall utföras på ett fackmannamässigt vis och att det skall göras så att det inte påverkar övriga boende på ett negativt sätt. Gällande iläggning av diken så måste det göras på rätt sätt och då främst med tanke på dimissionen på dräneringsröret så att det inte slammar igen pga. av löv och kvistar osv.

När det handlar om trädfällning så är önskemålet att man i samråd med närmaste granne / grannar beslutar om vilka träd som ska fällas och detta bör dokumenteras igenom ett så kallat grannyttrande. En skiss kan också med fördel skickas till styrelsen.

Och till sist så är väl praxis att vi försöker undvika kalhyggen i största allmänhet.