Gå till innehåll

Hösten har dragit in med stormsteg, gissar att det var fler än jag som fick skrapa rutan på bilen på morgonen. Påminner igen om städdagen den 20/10 med start 10.00.

I år kommer vi införa en bokning för städdagen, likt den båtklubben har för att boka arbetsplikt. Detta gör vi för att försöka öka intresset så att vi på sikt slipper höja årsavgifterna! Vi som sitter med i styrelsen just nu är precis som Ni, medlemmar i denna föreningen och betalar också årsavgiften. Vi vill inte heller se den höjas men det är inte hållbart att det är styrelsen + 10 personer till som år in och ut deltar på städdagen – det räcker inte till!

Initiativ som har tagits att ”vi städar vår gata” helt magiskt, helt rätt! Glöm inte att även här boka upp er och att ni ska delta på städdagen. Det är tillsammans som vi röjer och får det att se trevligt ut. Prata med dina grannar och hjälps åt denna dagen så slipper vi ta in hjälp för att röja det som vi själva faktiskt klarar av! Passa på och gör en gemensam insats och träffa grannar som man inte naturligt träffar i vanliga fall.

Alla kan bidra med något! Viktigast är att man är med och att vi hjälps åt för att hålla efter. Har man ej möjlighet att delta den 20/10 så kan man maila styrelsen@sodrakopparmora.com för att få ett förslag på vad som skulle behöva göras även efter städdagen och på så sätt bidra och bli ”avbockad”.

 …. Psssst! Inom kort kommer den nya hemsidan,(det är där du kan boka in dig inför städdagen) håll utkik!

Nu finns handlingarna inför årsmötet 2015 att ladda ner. Även ett antal motioner från er medlemmar finns för nedladdning. Årsmötet kommer att hållas i Värmdö Bygdegård ( Stora salen ) den 7 April kl 19.00. Skriv gärna ut på papper eller ladda ner till surfplattan och ta med till årsstämman. Handlingarna hittar du under fliken Kallelse till årsmöte ovan. Välkomna!

Nu är datum satt för områdets gemensamma röjdag! Vi ses lördagen den 1 juni kl 9.00 i korsningen Kajutvägen/Södra Kopparmoravägen. Det finns uppdrag för alla, stort och smått. Medtag redskap och verktyg lämpliga för röjning, klippning o dyl t ex motorsåg, röjsåg m m. Har ni inga verktyg är ni välkomna ändå, arbetskraften är viktigast!

Vi ägnar oss i första hand åt slyröjning längs krondiket samt andra områden där behov finns. Kom gärna med förslag! Passa på att träffa Era grannar i trevligt samarbete och samtidigt spara sköna slantar för samfällighetsföreningen! Kom hellre någon timme eller två än inte alls!

I början av maj uppstod SKAK (Södra Kopparmoras Aktivitetsklubb). Denna sammanslutning ska fungera som ett komplement till samfällighetsföreningen och lägga fokus på verksamhet av mer social karaktär då detta inte kan bedrivas av samfällighetens styrelse. SKAK finns på plats och hjälper till med barnpassning, kaffe och lunch på röjdagen! Utskänkningsplats är Angöringsvägen 17. Ni som inte är med och röjer är välkomna att hänga med oss! Mer information om vår verksamhet kommer på hemsidan inom kort.

För att fira vårt goda dagsverke den 1 juni ses vi som kan, efter några timmars välbehövlig vila framåt kvällningen, för lite grill och "after work". Var och en tar med sig mat och dryck (och kanske en grill). Plats bestäms efter antalet deltagare. Hör av er om ni vill vara med via mejl till nina.goltz@gmail.com!

Väl mött!

 

Vintern är på väg mot vår men fortfarande ligger det snö längs våra vägar. Innan den försvinner helt tycker vi från styrelsen att det är dags att ta upp frågan om plogning och sandning av våra vägar. Varje årsmöte kommer frågan på tal men oftast blir det mer pajkastning än diskussion. I många fall så blir det svårt för parterna att skilja på sakfråga och person, vi vill på detta sätt klargöra de förutsättningar som gäller för vår entreprenör i dagsläget.

Regler och direktiv är, samma som gällt sedan mitten på 80-talet, att vägarna skall plogas när det fallit 5cm nysnö under förutsättning att det inte är pågående snöfall. Då ska man avvakta för att se om man kan få med sig all snö vid samma plogningstillfälle. Har snöfallet skett nattetid ska vägarna vara plogade klockan 06.00. När vi får mindre mängder snö, ett par cm, plogas inte vägarna. Detta får till följd att vi får packad snö och väglaget påminner om norrlandsvägar. Enda sättet att åtgärda detta är att salta vägbanan men det förslaget har aldrig kommit styrelsen tillhanda. Det går naturligtvis att höja plogningsfrekvensen men det medför självklart kraftigt höjda avgifter. Stundtals ställs frågan varför entreprenören inte plogar oftare och denna fråga efterföljs ofta av påståendet ” han har ju betalt för det ”. Styrelsens svar på detta är att han har betalt för de gånger han kör och inget annat. Entreprenören följer de direktiv vi ställt upp för hans åttagande.

På flertalet av våra vägar är det besvärligt att mötas. Detta gäller även sommartid och det blir naturligtvis inte bättre när vi får flera dm snö. Plogvallarna läggs i ytterkant på vägbanan och ut i diket. För att bereda mötesplats skulle även en del av diket behöva plogas men då finns alltid risk för att någon kör av vägen och fastnar i diket. Detta är inte aktuellt och då kvarstår alternativet att man får försöka samsas om utrymmet och vänta in mötande fordon vid tomtinfarter och liknande.

Ett annat problem är att ett flertal i området för ut snön från egen uppfart ut på vägbanan eller dikeskanten. Många lägger snön på insidan om plogvallen mot körbanan vilket får till följd att vägbredden blir ännu smalare och ännu besvärligare att passera. Detta är naturligtvis förbjudet men det sker ändå.

Sandningen av våra vägbanor är en ytterst kostsam företeelse. Vi sandar våra vägar för biltrafikens skull men det är naturligtvis bra om det även gynnar gångtrafikanterna. Problemet är att sanden försvinner snabbt i och med biltrafiken. Att sanda våra vägar som om de vore gångstigar är en fullkomligt omöjlig ekonomiskt sett.

Styrelsens uppfattning är att flertalet boende är nöjda med snöröjningen. Ska frekvensen på plogning, och för den delen även sandning, höjas är det en fråga för årsstämman. Naturligtvis medför detta höjda kostnader vilket i sin tur innebär högre avgifter.

 Styrelsen i Södra Kopparmora Samfällighetsförening.