Gå till innehåll

Dikningen 23-24 september och övriga entreprenader

Vår entreprenör för dikningen meddelade förhinder att fortsätta dika denna helgen, men fortsätter nästa helg 23-24 september. På sträckan där det finns gatubelysning har det upptäckts att strömkablar är dragna genom vägtrummorna, vilket gör det besvärligt och svårt. Dessa strömkablar är inte utsatta via Ledningskollen.

Styrelsen har också fattat beslut om entreprenör avseende asfaltering vändplaner och farthindret på Kättingvägen (beslutad motion 2023). Utvärdering gjordes mellan tre inkomna anbud innan tilldelning. Med offerten som underlag har styrelsen också gjort en ansökan till Trafikverket om särskilt driftbidrag. Styrelsen hoppas att ansökan beviljas, då det kan handla om ett stort belopp i bidrag. Styrelsen har också ansökt om utökat driftsbidrag och har fått positivt besked att den så kallade bidragsvägen (väg 10541) kan utökas betydligt. Det innebär att föreningen kan komma att få ett mycket större årligt driftbidrag för vägunderhållet. Representant från Trafikverket är planerad för besök på plats i närtid. Utökat bidrag kommer omfatta minst Kättingvägen, Angöringsvägen, Kajutvägen och antingen förlängning av Södra Kopparmoravägen till slutet alternativt till Tampvägens slut.

Offerter är på gång avseende ny vägbeläggning och reparation av vissa vägetapper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *