Gå till innehåll

Status pågående dikning

Vår entreprenör hade detta maskinekipage tillgängligt för vår samfällighetsförening vecka 32. Vi avvaktar nu exakt besked för fortsättning, vilket kommer att ske på helgerna. Uppskattningsvis är ca en tredjedel av våra diken klara, från Södra Kopparmoravägens slut fram till Jollevägen, inklusive stickvägarna på den sträckan. Prognosen för fortsättning just nu är om ca två veckor. Vi har även förfrågning ute hos ytterligare en entreprenör för dikning, men där har vi ännu inte fått svar. Styrelsen driver på hårt, då dikningen måste vara klar innan vi fortsätter med 1) asfaltering av vändplaner och 2) ny beläggning på vägarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *