Gå till innehåll

Pumpstation Jollevägen och kommunalt VA

Pumpstation vid vändplats Jollevägen och närliggande brunnar har sedan en period varit föremål för kommunens underhåll/reparation. På grund av den senaste tidens kraftiga nederbörd har kommunen svårt att slutföra markytan ordentligt, då marken/jorden är riktigt sank och lerig runt området. Enligt uppgift ska det under dagen idag komma en lastbil med grus för att göra ytan så bra som möjligt innan det torkar upp. Kommunen har satt avspärrningar runt det mest sanka området, för att undvika att någon trampar och sjunker ner med fot/ben vid passage.

Fler åtgärder är planerade generellt för samfällighetsföreningens avloppsnät, bland annat byte av rostiga brunnar utmed det så kallade krondiket/gångstigen ner mot ängen/fotbollsplanen. Som vanligt är styrelsen tacksam för vaksamma medlemmar som felanmäler till Värmdö kommuns e-tjänst eller via telefon 08-570 470 00 när problem upptäcks med VA-nätet. Styrelsen nås via e-post styrelsen@sodrakopparmora.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *