Gå till innehåll

Klippning av diken 26 juli och dikning vecka 32

Styrelsen blev idag 26 juli uppmärksammade att dikena i vårt område är klippta. Styrelsen blev lite förvånad eftersom detta arbete inte är beställt, vår nästa dikesklippning är planerad lite längre fram i augusti. Efter lite detektivarbete visade det sig att klippningen var beställd till en annan förening och klipptes av misstag i vårt område. Med detta fick vår förening en gratisklippning och det är också anledningen till att klippningen inte aviserats i förväg på hemsidan.

Våra diken är planerade att dikas under vecka 32. Styrelsen har anmält in till Ledningskollen och en utsättning är beställd för Skanova (fibernät) och Vattenfall (elnät) innan dikningen börjar. Vi hoppas på överseende med arbetsmaskinerna under denna vecka och de eventuella olägenheter för framkomlighet det kan innebära. Styrelsen är varmt tacksamma för den hjälp medlemmar kan bistå med att ta undan hinder vid den egna fastigheten som t ex sopkärl och klippa häckar/buskar - särskilt i korsningar - för sikt och framkomlighet.

Offerter är begärda från ett antal företag avseende asfaltering av vändplaner och ny vägbeläggning. I takt med att offertsvar inkommer planerar styrelsen vidare dessa underhållsåtgärder och informerar fortlöpande på föreningens hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *