Gå till innehåll

Sommarförberedelser 2023 och annan information

Idag träder vi in i sommaren även i kalendern, 1 juni, och vi har kunnat njuta av en solig och varm maj månad 2023. Styrelsen har färdigställt en del saker inför säsongen, andra är beställda och kommer levereras de närmaste veckorna. Som många kanske har noterat är dikningen och återställning jordmassor klar vid Småris/förskolan.

Klippning av diken och ängar planeras genomföras innan midsommar. Mer exakt tidpunkt för dikesklippning meddelas när entreprenör bekräftar, bl a behöver dikes/vägkant vara fria från hinder, t ex soptunnor.

Bryggorna vid badet är till största del åtgärdade efter vinterns påfrestningar. Sprintar, beslag och fästen är kontrollerade och reparerade. Det finns lite snickeriarbete kvar för bryggorna, några trall/brädor måste ersättas med nya. Toaletten är på plats, placerad strax efter vägbommen utmed stigen från Tackelvägen mot badplatsen.

Styrelsen har i veckan också ombesörjt en dykare att söka av botten vid badplatsen och kontroll av bryggor med förankring. En del bottenfynd gjordes, bl a ett rostigt stativ till studsmatta och 5-6 meter långa plankor. Hoppflotten är åter efter vinterrymningen, men behöver fixas till innan den kan läggas ut på sin plats i vattnet igen.

I övrigt planerar styrelsen för förfrågningsunderlag dikning, vändplatser, vägar och farthinder Kättingvägen 15 till 9 (motion 2). Styrelsen avser hämta in anbud från flera leverantörer, som kan lämna anbud på delar eller helhet i förfrågningsunderlag.

Området för återvinningsstationen är belagt med permanent bygglov (för återvinningskärlen) sedan 2015. I veckan meddelade Värmdö kommun att de kommer ta över verksamheten från FTI till kommunal regi från 1 januari 2024. Styrelsen har påbörjat beredning av konsekvenser och innebörd av detta.

Förvånande många avgifter är fortfarande förfallna, drygt 30 stycken, vilket medför ca 110 000 kr i fordringar. Påminnelser om betalning är på väg ut till berörda medlemmar. Kontrollera gärna att avgiften är betald, om inte - betala snarast.

Styrelsen sammanträder 13 juni och kommer då behandla ordinarie styrelsefrågor samt inkomna ärenden från medlemmar.

Som vanligt är styrelsen tacksam för viktiga iakttagelser och frågor inom styrelsens mandat och uppgifter via e-post styrelsen@sodrakopparmora.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *