Gå till innehåll

Status pågående åtgärder

Dikningen vid Brf Småris och förskolan är klar, och vattnet som kommer uppifrån området rinner på bra i diket mot Småris och sen vidare. Ris och stockar kommer flyttas bort och jordmassorna mot Brf ska först torka ett par veckor innan det schaktas ut, snyggas till och slutförs.

Kommunen har återställt och sanerat området nedan Tampvägens vändplats, efter tidigare läckage från brunn. Ny brunn är installerad, sly och småträd röjda (för att motverka rötter i VA-brunnen), området är belagt med ny jord och gräs är sått. Det ser riktigt fint ut!  

VA-brunn som upptäcktes läcka utmed gångstigen längs stordiket från bron Kajutvägen/Splitsvägen och ner mot fotbollsplan/förskolan kommer också att bytas ut. Samtidigt ser kommunen över ytterligare några närliggande brunnar och byter dem vid samma tillfälle. Tid för brunnsbyten har inte meddelats, men det är inlagt i kommunens underhållsplan och kommer ske ”under året”, enligt löfte. Fortsättning följer…

Övrigt:

Stenbumlingar vid gamla pumphuset (motion 1) är utlagda sedan ett par veckor.

Styrelsen planerar vidare för att genomföra tidigare års beslutade styrelsens förslag och motioner från medlemmar. Vi har flerårigt behov av dikning på flera platser i området, vändplaner som måste åtgärdas, vägar förbättras och beslutat farthinder Kättingvägen att ordna. Allt ska planeras, prioriteras och koordineras. En del arbeten är också årstidsberoende och ska utföras vid rätt tid. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad, utom under sommarsemesterperioden då det kan vara ett litet uppehåll.

Möte är genomfört förra veckan med Norra Kopparmoras samfällighetsförening rörande gemensamhetsanläggning 3 (GA3 - badet och Tackelvägen). Vi planerade och fördelade först uppgifter för att påbörja sommarrustning 2023 av badplatsen. Simlinan beräknas läggas i vattnet slutet maj/början juni, bryggskador efter vintern ska besiktigas och åtgärdas, toalett beställas och vinterskador Tackelvägen fixas. Vid kommande GA3 möten planeras underhåll som ska ske på kort och lång sikt, i enlighet med den underhållsplan våra båda föreningar beslutade på respektive stämma 2023.

Som vanligt nås styrelsen enklast via styrelsen@sodrakopparmora.com. Tveka inte att kontakta styrelsen om du upptäcker nåt som behöver åtgärdas eller annan fråga där styrelsen kan vara behjälplig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *