Gå till innehåll

Asfalterat din uppfart?

Samfälligheten får varje år ett vägbidrag. I år så har vi fått nedslag på ett par punkter som styrelsen skulle vilja att alla kollar igenom och ser om man är ansvarig för att skyndsamt åtgärda.

  • Asfalterat din infart? Fastighetsägare har inte lagt ner rännor i beläggningen så att vattnet leds ut i diket, nu rinner vattnet ut på föreningens väg och kan skapa problem för vägen.
  • Röjning av vegetation till minst 2 m från vägkant
  • Bevaka vägområdet så att inte häckar, staket mm kommer för nära vägområdet. Bevaka också att inte fastigheter tar vägområde i anspråk för att göra parkeringsplatser och flera infarter eller göra tomten större.

TILLSYNINGSPROTOKOLLET HITTAR DU HÄR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.