Gå till innehåll

Småris

Hej!

Vi tänkte uppdatera er lite på händelser kring de nya sökta byggloven på Småris. Ägarna av marken på Småris har tidigare meddelat att det utöver den befintliga brf:en inte kommer att byggas mer. Detta har ändras och de planerar att sälja mer mark och bygga fler bostadsrätter/ nya bostadsrättsföreningar.

Kommunen har idag meddelat via Mail att VA Nätet INTE klarar av fler fastigheter och således borde inget nytt bygglov kunna beviljas på Småris. Vi väntar fortfarande på svar på överklagan som samfälligheten gjort via advokat som gått till länsstyrelsen för utredning.

Bakgrunden till att styrelsen engagerat sig för samfällighetens del är pga följande.

* VA nätet i området klarar inte av fler anslutningar innan ledningsnätet byts ut. (Se bild nedan från Värmdö kommun som bekräftar det)
* Elnätet är redan överbelastat och undermåligt
* Ökad belastning på samfällighetens redan dåliga vägar med tung trafik

Ytterligare faktorer efter befintliga brf:en som påverkat samfälligheten och befintliga boende.

* Ersättning för slitage av samfällighetens väg skall betalas av markägarna/ byggherrarna och detta är ännu inte utrett. Infartsvägen ser bedrövlig ut och en besiktning av vägen gjordes innan markägarna / byggherrarna började transportera lera/fyllnadsmassor/material/ huskroppar mm till Småris.
* Befintliga brf:ens dagvatten anslutningar var olagligt inkopplade på områdets avloppssystem och är nu enbart ’proppade’ och ej åtgärdade.
* Smårisvägen är ännu inte i ett återställt skick efter bygget stod klart.

1 reaktion på ”Småris

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.