Gå till innehåll

Avtal med BRF:en

På extrastämman i somras beslutades det att vi skulle försöka hålla Brf Södra Kopparmora utanför samfälligheten i sin helhet och istället teckna ett nyttjanderättsavtal. 

Det visade sig dock att en lantmäteriförrättning utförts utan samfällighetens medverkan, vilket betyder att Brf:en med sina 6 fastigheter är med i GA1 (dvs våra vägar) på samma sätt som Småris varit sedan tidigare. 

Vi har dock efter många och långa förhandlingar med Brf:en fått till ett tilläggsavtal där Brf:en utöver sina 6 avgifter ska betala för ytterligare 6, alltså totalt 12 avgifter. 
På det hela taget känner vi oss nöjda med avtalet då Samfälligheten årligen kan debitera Brf Södra Kopparmora 30600:- istället för 15300:-, ett välkommet tillskott till Samfällighetens kassa. 

I tilläggsavtalet så ingick även att Brf Södra Kopparmora fick gräva och lägga ner VA på samfällighetens mark för att möjliggöra anslutning till det kommunala VA-nätet. Som ni ser så har detta pågått sedan i somras och det har inte varit helt felfritt. Styrelsen har tät och regelbunden kontakt för att bevaka samfällighetens intressen och natur. 

Bygget har helt utan Styrelsens godkännande fällt ett antal träd vid infarten till Smårisvägen, vi har informerat byggherrarna om att detta inte är acceptabelt och att vi inte godkänner vidare åverkan på varken träd, buskar eller mark. Den olovliga trädfällningen är polisanmäld. Det arbete som i detta nu pågår med stor åverkan på dels grusvägen in mot Småris och dels på ängen vid sidan om vägen är INTE godkänt av Styrelsen och är INTE en del av överenskommelsen. Kontakt är tagen med byggarna där vi förklarat att detta är oacceptabelt, trots detta fortsätter byggarna. Styrelsen har kontaktat Kommunens miljöenhet och bygglovsenhet.  

Redan innan bygget inleddes inkom en del frågeställningar om vad som skulle hända med avloppsnätet om det ansluts fler fastigheter på vårt redan dåliga avloppsnät. 
Styrelsen har därför haft en lång diskussion med Värmdö kommun om detta, och vi har till slut fått ”garantier” om att kommunen är fullt ansvarig för att VVS fungerar i området. 

Kommunen menar att Miljövision är hos oss några få gånger per år, vår bild är dock att de rätt återkommande är i området och spolar pga problem med avloppen.  Vi försöker säkerställa att kommunen sköter våra avlopp som de utlovat och vi uppmanar er till att hjälpa oss att dokumentera och maila styrelsen händelser med avloppet i området. 

Har ni ytterligare frågor kring tilläggsavtalet eller annat är ni välkomna att kontakta styrelsen på  styrelsen@sodrakopparmora.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *