Gå till innehåll

Grävningsarbetet för vvs/Smårisbygget.

Under nästa vecka så har vi fått information att det kommer grävas längst med Angöringsvägen (mot Smårisbygget) för att fortsätta gräva för vatten och avlopp. Detta arbete kommer inte hindra framkomligheten för oss boende men kan vara bra att känna till att det kommer pågå och att styrelsen är medvetna och har godkänt detta.

Vad gäller återställandet av vägen efter VVS grävningen till bygget vid Småris. (Korsningen Småris/ Kättingvägen) Styrelsen har inte godkänt kommunens färdigställande efter arbetet. Delvis så har man istället för oljegrus asfalterat en bit av vägen som inte håller samma höjd vilket kommer ställa till det när snöröjningen drar igång. Det har även efter grävningsarbetet blivit översvämning i ena diket vilket vi påtalat till kommunen. Vi förväntar oss att de återställer vägen som den var innan arbetet påbörjades, dvs så fungerade avrinningen i dikena bl.a.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.