Gå till innehåll

Lite som händer i området

Som ni alla vet så har arbetsbelastningen på styrelsen varit hög hela våren, sommaren och tyvärr verkar det inte stilla sig nu till hösten heller. Jakob och Nathalie har kontinuerligt haft en dialog, mailväxlingar, telefonsamtal och flertalet möten med brf Södra kopparmora. Vi har också löpande kontakt med Värmdö kommun gällande VA anslutningen och hur våra befintliga fastigheter påverkas om det kopplas på fler hushåll. Det är inte helt lätt men det är viktigt att det går rätt till och att resultatet blir så bra som det bara kan bli för samfälligheten.

Gällande VA frågan så ber vi er boende meddela oss om ni har problem i / utanför er fastighet med att avloppet krånglar osv för att få mer kännedom om kapacitet och funktionaliteten i området idag.   

Under våren så la PEAB om många vägar i området med oljegrus. Tyvärr så är inte resultatet som vi önskade och som många av er märkt så är inte arbetet helt bra utfört.  Vägen har inte satt sig som den bör, vägavsnitt som skulle läggas har ej lagts, löst grus på många ställen samt att brunnarna i gatan ej är fixade. Även här har vi haft en kontinuerlig kontakt med PEAB som även dem haft semester om hur vi går vidare för att göra om och göra rätt. Arbetet är för er kännedom inte betalt eller godkänt i dagsläget!

Under v. 34 så kommer det som det ser ut nu vara aktivitet i området då de ska höja brunnarna så att de hamnar i nivå med nya höjden på vägarna. Mer info kommer om detta när vi har fått besked. Besiktning av vägarna kommer att ske inom några veckor tillsammans med PEAB.

Vår tidigare vinterentreprenad PESAB har sagt upp sitt avtal med oss. Anledningen till att de ej valt att fortsätta hos oss är för att de inte får någon ekonomi i att ställa en större maskin hos oss som många uttryckte var ett måste i vintras. Detta innebär att det är ytterligare en uppgift som styrelsen måste ta tag i tillsammans med de delarna ovan. Anbud har skickats ut och vi hoppas inom kort kunna presentera en nya entreprenör.

Har du ett förslag på entreprenör som har större maskiner och som inte kräver att vi höjer årsavgiften för att klara kostnaderna för vinterunderhållet i den utsträckningen som de boende förra vintern önskade så ber vi er tipsa oss genom att maila oss. styrelsen@sodrakopparmora.com

Här är några punkter som är styrelsen är medvetna om men som helt enkelt inte hunnits med, tack för mail där ni uppmärksammar oss på åtgärder som behövs göras – det är precis så vi hjälps åt och förbättrar i området!

  • Ny vägspegel i korsningen Angöringsvägen/ S kopparmoravägen samt en vägspegel mellan S kopparmora 37 & 39.
  • Upphängning av armatur som rasade efter stormen i våras ( strax innan jollevägen )
  • Uppsättning av vägskylt som blivit nerkörd
  • Flisning av högen nere vid fotbollsplanen (arbetet var inbokat v31 men har uteblivit, dialog har skett vid upprepade tillfällen och vi hoppas att det utförs snarast!)
  • Planering av arbetsområden inför höst städningen är igång, har du förslag på något som vår grönområdes ansvarige ska ta en extra titt på? Skicka ett mail till oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.