Gå till innehåll

Möte med Sekvoja fastigheter

Den 29 maj samlades styrelsen för att tillsammans på förekommen anledning gå igenom frågeställningar kring bygget på Småris 2:1-2:9. Tomten har sålts till Sekvoja fastigheter Ab. Styrelsen behöver reda ut hur samfälligheten ställer sig till de nya byggplanerna och eventuell förrättning som i dagsläget är beslutad utan styrelsens godkännande.

Styrelsen anser att det ligger i samtliga boendes intresse att komplett information kommer oss tillhanda innan styrelsen skriver under en ev. ny förrättning där de nya fastigheterna skulle ingå i någon eller samtliga delar i GA1/2/3. Styrelsen har beslutat att ta in ett juridiskt ombud för att opartiskt få en bild om samtliga handlingar som berör samfälligheten.

Styrelsen har tagit emot flertalet mail och kommentarer på hemsidan där boende beskriver att de upplever att informationen varit bristfällig samt att man undrar vad syftet med bygget är. Bygglovet har ändrats och ökat till mer än det dubbla antalet lägenheter sedan styrelsen sist mottog information och yttrade sig kring hur vida de nya parhusen skulle tillhöra samfälligheten eller ej. Styrelsens uppgift är att i frågan vara neutral och att ta till sig samtlig information för att ha möjlighet att ta ställning tillsammans med samfällighetens medlemmar.

Styrelsen kommer kalla till en extra stämma för beslutsfattande och inför detta kommer Optimus advokatbyrå gå igenom samtliga handlingar och beslut som tagits och som berör samfälligheten.

Möte med Sekvoja fastigheter och representanten Joakim Hemgren som äger de nya tomterna kommer äga rum imorgon måndag 3/6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.