Gå till innehåll

Bygget på Småris 2:4-2:9

Tack för mail och för kommentarer på Facebook samtliga! Vi kan konstatera att informationen kring byggnationen på Småris 2:4-2:9 är bristfällig trots att det utlovats att boende löpande ska få information. Det är många bitar som vi ifrågasätter, dels som enskilda fastighetsägare men även som förtroendevalda för området i form av samfällighetens styrelse, den styrelsen som förväntas vara med och skriva på nya förrättningen om dessa hus skall tillhöra GA1.

Att det ska ske en byggnation med bostäder till familjer har någon i styrelsen aldrig haft någon som helst invändning emot, inte heller de närliggande boende vad vi har fått kännedom kring - tvärt om så har vi tyckt att detta varit mycket positivt med 3 parhus och därmed 6 nya familjer som tillkommer i samfälligheten och till vårt område.

Vi bedömer att detta inte är någonting som är styrelsens enskilda uppgift utan varje enskild boendes. Styrelsen kan inte vara med och skriva på någon eventuell förrättning när det är boende som inte fått yttra sig om förändringarna som skett efter de första byggdokumenten som presenterats och som styrelsen presenterat vidare på årsmötet för de som var intresserade 2018. Under årsmötet 2019 som ägde rum för några veckor sedan presenterades inga förändringar då vi inte fått några dokument att presentera för de boende.

Styrelsen har varit i kontakt med både kommunen, bygglovshandläggaren, lantmäteriet och köparen av tomten igår och idag. Vi har för avsikt att få ta del om korrekt och fullständig information om det som uppenbart inte nått alla boende på ett korrekt vis, detta för att kunna presentera information som är fullständig och korrekt och därmed undvika rykten.

Vi sitter inte på facit så det är därför vi uppmanar och frågar om det är fler som faktiskt inte haft möjlighet att ta till sig den nya informationen och ta ställning till detta.

3 reaktioner på ”Bygget på Småris 2:4-2:9

    1. Roland Lindgren 2:383

      Jag vill ha mer information för att kunna ta ställning. Sen är det kanske så att det finns fastighetsägare som inte ligget på data och därmed inte fått info

      Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.