Gå till innehåll

Varför valde jag att bli en del av vår styrelse?

Jag bor tillsammans med min man och två barn på Jollevägen 2. Vi bor alltså i korsningen mot Södra Kopparmoravägen där det tidvis var autobahn utanför oss, hastigheten blev ett allt större problem ju äldre barnen blev och risken att någon av dem skulle bli påkörda var för hög för att jag inte skulle agera och engagera mig. Där och då insåg jag att det inte skulle hjälpa att gnälla på i vår grupp på Facebook eller till sittande styrelse som inte hade mandat att besluta om det jag ville skulle ske direkt, utan jag behövde engagera mig personligen och på rätt sätt för att bidra till en förändring.

Sagt och gjort, jag skrev ihop mina tankar/ det jag ville förändra och knackade på hos mina grannar som fick skriva på min motion, om de delade mina idéer till förändring. Många gjorde det och engagemanget gav resultat på det kommande årsmötet där förändringen kunde ske i form av ett beslut av stämman (alltså vi tillsammans som engagerar oss på årsmötet).

Mycket i det vi uttrycker och känner startar i någonting som inte fungerar som vi önskar. Den känslan är helt ok, däremot så måste man fundera på hur man vill förändra på det man inte tycker fungerar eller inte är som man själv vill att det skulle vara.

Vi bor i ett fantastiskt område där vi har en samfällighet tillsammans! Vi har en enorm möjlighet att förvalta det som vi själva väljer att förändra eller lämna orört, antingen det som redan finns idag eller något som vi vill utveckla och förnya, men vi måste göra det tillsammans och på rätt sätt så att alla får en chans att framföra sin åsikt.

I vår samfällighet så tenderar det till att man uttrycker att årsavgiften är fruktansvärt hög och att man undrar vad man får för pengarna. Totalt handlar det om 250kr i månaden. För att vi ska kunna hålla dessa låga kostnader så bygger det på att vi hjälps åt. Att man dyker upp på städdagar, man kastar ut lite sand från sandlådorna som finns runt om i området om det behövs, ser man något som är fel så hjälps vi åt att kontakta berörd person för att tillsammans skapa det området som vi vill bo i. Styrelsen har alltså inte mandat att spräcka budgeten eller riskera att vi står utan pengar i februari för att vi grusat i för stor utsträckning de första tre vintermånaderna än vad stämman beslutat om på årsmötet. Vi måste hålla igen och hushålla med pengarna som beslutades och klara av att täcka samtliga plogningar/ sandningar/ sandsopningar i vår / köra iväg gruset som klassas som miljöfarligt avfall / fylla på sandlådor / belysningen på vägarna / omläggning och reparation av vägarna / bryggor och bajamaja vid badet/ klippning vid fotbollsplanen / Dikesklippning / Trädfällning mm. Utöver delarna ovan så har samfälligheten en levande hemsida och en aktiv styrelse vilket jag tycker är oerhört viktigt.

Idag sitter jag i en styrelse tillsammans med 7 fantastiska karlar! Vi har tillsammans flera egenskaper som kompletterar varandra och som jag tycker är värdefulla för att få en styrelse som tillgodoser och representerar olika åsikter och behov, ung som gammal. Jag är glad att få vara en del av vår samfällighets styrelse där jag får bidra, hålla styrelsen/ samfälligheten aktiv, engagera mig och göra skillnad.

Det jag skulle vilja förmedla till alla som bor i vårt område är just att samfälligheten bygger på personligt engagemang och att vi hjälps åt, att vi lyfter det som fungerar bra och kritiserar det som kan förbättras, ibland kan mindre förändringar ske direkt men de stora förändringarna måste oftast lyftas till nästkommande årsmöte där vi beslutar om saken tillsammans, för alla kanske inte tycker som du gör.

Att sitta med i styrelsen i vår samfällighet kan vem som helst som är intresserad göra, valberedningen tar inför det årliga årsmötet fram nya kandidater eller föreslår sittande styrelse. Det man inte får glömma är att vi som har valt att engagera oss i styrelsen gör detta på vår fritid, vi engagerar oss i området och gör vårt bästa utifrån de förutsättningarna som resultatet av årsmötet gett oss. 

Jag personligen tycker att det är oerhört viktigt att man kommer på årsmötet och är med och påverkar där man faktiskt kan uttrycka sin åsikt och vad Du som boende - en del av vår samfällighet tycker är viktigt. Vissa kanske tycker att det är värt att betala mer i årsavgift än vad vi gör idag för att möjliggöra att ta in hjälp för att utföra de delarna som vi försöker göra själva idag. Ska vi klara av att hålla kostnaderna nere för att bibehålla samma årsavgift som vi har idag så bygger det på att vi hushållar med pengarna och hjälps åt.

Jag ser fram emot årsmötet och många motioner, jag hoppas att ni som är nyinflyttade eller som inte vågat er till ett årsmöte tidigare – Kom dit!  Styrelsen släpper snart datumet så att alla kan boka in det i sina kalendrar.

Allt gott,
Nathalie Forsberg
Sekreterare & Språkrör för Styrelsen

6 reaktioner på ”Varför valde jag att bli en del av vår styrelse?

 1. Håkan Olander

  Trevlig redogörelse Nathalie!
  Bara en formalitet. En styrelse bör kanske inte ”spräcka en budget”. Men kan mycket väl fatta beslut om kostnader som överskrider det budgeterade. Medlemmarna tar ställning till klokheten när stämman beslutar om ansvarsfrihet.
  Håkan Olander
  Revisor i grannföreningen Norra Kopparmora Samfällighet med urstark ekonomi

  Svara
  1. Nathalie

   Hej Håkan, tack för din kommentar och intresse i vår hemsida! Vi har kunskap om detta men att vi valde att uttrycka oss på detta sätt för att förenkla och förtydliga för de som kanske inte helt är bekanta med förvaltningslagstiftningen 🙂

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.