Gå till innehåll

Aktivitet vid tpl Saltarökorset

Förnyelse och utvidgning av Älvsby industriområde

 

Nya gator

Kommunen har handlat upp SVEAB Anläggning AB som entreprenör för utbyggnad av gator, belysning och VA-ledningar. Entreprenören har påbörjat etablering i området och kommer att inleda med entreprenadarbetet inom Älvsby ängar. När de nya gatorna kan tas i drift och den nya kopplingen till Saltarövägen är klar kommer ombyggnaden av den befintliga delen av Älvsbyvägen inom Magneberg att genomföras. Det är en förhoppning att genom denna etapputbyggnad få så lite störningar i trafiken som möjligt inom området under pågående entreprenad.

Information från kommunens hemsida, D210, D219 och D222