Gå till innehåll

Sophämtning 2018

Likt tidigare kommer sophämtning ske i vårt område på måndagar jämna veckor.
Mellan v.25 till v.34 kommer sopbilen varje vecka.

 

Tänk på detta vid tömning

  • Kärlet/kärlen ska ställas inom 1,5 meter från sopbilens stoppställe.
  • Det ska vara fri passage 0,5 meter runt kärlen.
  • Kärlen får inte placeras så att fotgängare, brevbärare och snöröjare hindras.
  • Kärlen ska stå utställt kl. 06:00–22:00 eftersom sopbilen kan komma oregelbundna tider.
  • Glömmer du att ställa ut kärlet/kärlen kan du beställa en extra tömning mot avgift.