Gå till innehåll

Info inför årsmötet

Paragraf 14
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma,
skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad