Gå till innehåll

Ledningsröjning

Vattenfall Services Nordic AB kommer påbörja underhållsröjning i ledningsgator den
1 februari och håller sen på till ca 30 maj.
Detta för att trygga säkerheten på våra luftburna kraftledningar (0,4 - 20kV)
Högväxande vegetation i skogsmark kommer avverkas oberoende av dess höjd vid röjningstillfället och endast viss lågväxande vegetation kommer sparas. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd mm, men om drift- eller personsäkerheten kan ifrågasättas kommer även dessa att beskäras. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.

Vid synpunkter kan man kontakta dem må-fr kl 9:30-11:00 samt 13:00-14:00
på tel:08-739 70 09 eller via mailadressen: skogochmark@vattenfall.comV-fall