Gå till innehåll

Parkeringsförbud

p-skylt

Det råder allmänt P-förbud inom Södra Kopparmora, även på gatan utanför fastigheten.
Det är framförallt denna tid på året då vi snabbt vill ha vägarna plogade ordentligt som detta är särskilt viktigt

Det finns en del märkta parkeringsplatser som skall användas - dock max 48 timmar. Parkeringsplatserna är endast för parkering och det är inte tillåtet att utföra reparationsarbeten som innebär att miljöfarliga ämnen kommer ut på parkeringen.

- Självklart skall alla boende och besökande respektera skyltningen i området!