Gå till innehåll

Information om Årsstämma den 21/3 i Saltarö Gamla Skola

Under fliken Kallelse till årsmöte ligger nu Kallelse och förslag till dagordning.
Du hittar även de ekonomiska rapporterna.
Inom kort kommer även Verksamhetsberättelse och annan information inför mötet.

Vi kommer även att anslå kallelse samt dagordning på anslagstavlan!