Gå till innehåll

OMLÄGGNING AV OLJEGRUS PÅ VÅRA VÄGAR

Masab har fått uppdraget att lägga om en del av vårt vägnät.
De kommer att påbörja arbetet under oktober.

De vägar som detta i första hand kommer att beröra är
Tampvägen (halva) ner mot Småristräsk
Södra Kopparmoravägen från Kajakvägen förbi Jollevägen och mot Kajutvägen till.
Klysvägen från Angöringsvägen och vänstra delen från nr 7 – 16.

En del smålagningar av vägen kommer att utföras även på andra ställen.

Styrelsen