Gå till innehåll

Information om pågående jakt

"Jakt med hela jaktlaget kommer att ske var tredje helg (med start idag den 4/10: reds anm) så länge ljus och väder tillåter. Då kan det vara så mycket som 14 jägare ute samtidigt. Nästa större jakt blir alltså den 25/10.

Utöver det kommer det ofta vara jakt där en eller ett par jägare ger sig ut på egen hand. Man får räkna med jägare i skogen även på vardagar, eftersom älgjakt, på grund av en speciell och mycket lokal regel, endast är tillåten på dessa marker under vardagar.

Vid varje jakt kommer man att skylta. En skylt kommer ställas vid korsningen Fagerdalavägen/Saltarövägen. I övrigt kommer man ställa skyltar nära det område där man befinner sig. Ett gott råd är ändå att alltid bära reflexväst när man rör sig i skog och mark. Det har hänt att skyltarna blåst omkull.

En vädjan till er när ni ser dessa skyltar är att vara extra uppmärksamma. Jakten bedrivs ofta med drivande hund och flera hundar har blivit påkörda genom åren. Något som inte är roligt vare sig för hundägaren eller den som kör på hunden.

Om ni undrar över något, så passa gärna på att prata med jägarna när ni stöter på dem. Med dialog och samförstånd kan vi alla på bästa sätt ta del av naturen."

( ovanstående information lämnad av medlem i jaktlaget)