Gå till innehåll

Tack för gott dagsverke!

Efter lördagen är bl a Kättingvägen, Kajutvägen och Angöringsvägen ansade utmed vägbanorna så att sikten i kurvorna blivit bättre. Förhoppningsvis har vi också underlättat för vinterns snöröjning. Grenar, vass och utstickande buskage togs ner. Det var stora ris- och slyhögar som Tommy fick köra ner till ängen!

Tack alla inblandade!