Gå till innehåll

Välkomna till röjdagen den 14 september

Höstens röjdag närmar sig och med den en förhoppning att vi blir lika många som deltar som tidigare i juni! Planerna på att ta oss an jättelokorna som sprider sig i vårt område har fått bordläggas då detta arbete bör utföras på våren och av fackman.

Det har inkommit några förslag på vad vi ska röja och var. Den gemensamma uppfattningen handlar om röjning längs våra vägar. Av denna anledning efterlyses till denna arbetsdag framförallt röjsågar och sekatörer. Notera att tomtägare har skyldighet att underhålla skötsel av område som gränsar till väg men att vi boende har rättighet att röja grenar, buskar och sly som växer ut över vägbanan.

Vi samlas vid dagis kl 9.00 lördagen den 14 september för tilldelning av ansvarsområden. Beräknad arbetstid till senast kl 13.00. För hungriga serveras sedan korv och fika vid dagis!

De som vill samlas till aktiviteter med barn kan skicka ett mail till info@skak.nu för samordning!

Väl mött!