Gå till innehåll

Styrelsen informerar nr1

Efter årsmötet den 21 mars konstituerade sig styrelsen. Klicka på länken Kontakta Styrelsen så ser ni vilka vi är. Vi är nu i full gång med att följa upp årsmötets frågor och beslut.

Arbetsfokus ligger på upprustning och underhåll av vägar och gemensamhetsområden och parallellt ska ske en utveckling av hemsida och föreningens kommunikationskanaler. Som en första åtgärd kommer vi att skicka ut ett informationsblad i pappersform till era brevlådor med info om hur vi har tänkt oss den närmaste framtiden. Vill ni ta del av den informationen här kan ni ladda ner PDF-filen Styrelsen informerar nr 1 här.

Informationsblad likt detta kommer framöver att återfinnas på hemsidan. Önskar ert hushåll ha dessa i pappersform i brevlådan går det bra att anmäla sig till ordförande Göte Davidsson på telefonnummer 0708-95 20 50.