Gå till innehåll

1

Under hösten och vintern så har det inte varit så mycket aktivitet här på hemsidan. Styrelsen har däremot löpande haft kontakt med vinterentreprenören som i år plogar i både Södra och Norra Kopparmora. Vi har haft flertalet styrelsemöten, möten angående förvaltningen av GA3, kontakt med advokat som hanterar byggloven/ avloppsfrågan på Småris osv. Flertalet boenden har under hösten och vintern engagerat sig och meddelat när det saknats sand i sandlådor eller när någonting gått sönder. Vi i styrelsen uppskattar att ni hjälper till och uppmärksammar oss om händelser så att dessa kan åtgärdas.

Under våren kommer vi fortsätta att försöka ”städa upp” fordon, båtar och bråte som boende trots uppmaningar i många år valt att inte flytta på eller forsla bort. Det är alltså inte okej att nyttja vår gemensamma mark som parkering eller förvaring, det är inte heller okej att stå parkerad längst med gatan eller att köra ner bilarna i diket. Bilar ska stå parkerade på respektive tomter, eller på områdets gästparkeringar där man kan stå i 24h. Vi vill också poängtera att vi i styrelsen också är era grannar, vi tycker inte att det är speciellt roligt att konstant behöva ta emot klagomål som avser att vissa fastighetsägare som tycker sig ha rätten att strunta i våra gemensamma regler och förhållningssätt och som drabbar vår gemensamma trivsel och omgivning.

I början av området så är det någon som på nytt roat sig med att klottra på främst skyltarna vid farthindren, men även på speglar och diverse skyltar. Har ni kännedom om vem som gjort detta så maila styrelsen@sodrakopparmora.com. Det blir en kostnad för föreningen och ser inte speciellt vackert ut.

Återvinningsstationen är ett återkommande moment men vi i styrelsen tycker ändå att det senaste tiden skötts ganska snyggt. Vi har haft en löpande dialog med FTI som är ansvarig för stationen, och som efter vårt samtal förstod allvaret i att det dumpas hushållssopor som drar till sig skadedjur, samt konsekvenserna när behållarna blir överfulla och skräpet blåser runt i närområdet. Vi vill uppmana er att fortsätta anmäla när någon behållare behöver tömmas eller när det ska städas, smått som stort!

1

Hej alla boende!

Snart är året slut och snön är på ingång. Vi vill därför påminna om att det är förbjudet att parkera bilar längs med våra vägar. Detta för att vår entreprenör skall kunna optimera snöröjningen i vårt område.

Runt om i området finns det sandlådor där vi själva hjälps åt att sanda vid behov (tex promenadstråk). meddela gärna styrelsen om de behöver fyllas på.

Kör försiktigt och ha en underbar första advent!

Hälsningar Styrelsen

1

Hej! Jag arbetar som rektor på Kopparmora förskola. Vi har sen i somras haft en del förstörelse på vår gård. De sista veckorna har det ökat ännu mer, och dessutom hittar vi nu tändstickor och material som man har försökt tända eld på. Detta sker både på helger och på vardagskvällar. 
Min önskan är om ni har möjlighet att gå ut till alla boende i området och be dem vara medvetna och uppmärksamma på vad som händer på förskolans gård på kvällar och helger. Kanske ta en extra promenad förbi förskolan. 


Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Åsa Doverfelt​

070-168 03 78
Asa.Doverfelt@varmdo.se

Samfälligheten får varje år ett vägbidrag. I år så har vi fått nedslag på ett par punkter som styrelsen skulle vilja att alla kollar igenom och ser om man är ansvarig för att skyndsamt åtgärda.

  • Asfalterat din infart? Fastighetsägare har inte lagt ner rännor i beläggningen så att vattnet leds ut i diket, nu rinner vattnet ut på föreningens väg och kan skapa problem för vägen.
  • Röjning av vegetation till minst 2 m från vägkant
  • Bevaka vägområdet så att inte häckar, staket mm kommer för nära vägområdet. Bevaka också att inte fastigheter tar vägområde i anspråk för att göra parkeringsplatser och flera infarter eller göra tomten större.

TILLSYNINGSPROTOKOLLET HITTAR DU HÄR