Gå till innehåll

Nu i dagarna har entreprenören påbörjat sandsopningen i området. Viktigt att alla hinder så som bilar/ släp/ soptunnor som står i vägen flyttas omgående så att entreprenören har fri väg för att göra ett bra jobb. 

Det ligger mycket sand även i vägkanterna, detta kommer att ses över och tas bort så att det inte är stora högar med grus i kanterna. 

Vi påminner också att MAX hastigheten i området är 30km/h. Många barn, vuxna och djur rör sig på områdets vägar. Det är vårt gemensamma ansvar att anpassa hastigheten - som kanske ibland är mindre än 30km/h speciellt i kurvor/ skymd sikt. 

Var rädda om varandra! 

Styrelsen har valt att förstärka vägen med nytt bärlager vid rishögen. Det kommer också bli en liten vändplan av grus längre in så det blir lättare att vända med bilen. Samtidigt ställer vi upp betongfundament som markerar var rishögen börjar. Det är alltså inte tillåtet att lägga ris mellan fundamenten och bollplanen.

Eventuella frågor hänvisas till styrelsen@sodrakopparmora.com

Hälsningar Max

Idag sattes det upp nya skyltar vid återvinningsstationen. De nya skyltarna ska tydliggöra att parkeringen är privat och är till för de boende i området. Parkeringen är inte tänkt att vara en uppställningsplats för utomstående. P-skyltarna möjliggör att vi kan bötfälla bilar som felaktigt parkerat/dumpat fordon som inte bör stå där och som inte flyttat bilarna trots uppmaning av styrelsen.

Som många andra föreningar har nu även vi i styrelsen beslutat att vi blir tvungna att skjuta fram samfällighetens årsstämma till efter sommaren. Beslutet om att skjuta upp årsstämman har skett i samråd med revisorerna och är pågrund av Corona pandemin. 

Information att årsstämman kommer att skjuts upp meddelas även i pappersform till samtliga medlemmar i Södra Kopparmora Samfällighetsförening. Informationen till alla boende kommer att delas ut under kommande dagar. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31/3