Gå till innehåll

Välkomna till höstens städdag lördag 30 september 2023 kl 1000-ca 1400, samling vid förskolan kl 1000. Styrelsen kommer återkomma här på hemsidan med prioriterade arbetsområden och mer information inom kort. Som vanligt avslutar vi med korvgrillning och samkväm.

Anmäl deltagande på hemsidan här >>>.

3

Värmdö kommun meddelade precis styrelsen att det kommer ske ett grävjobb på fastigheten Södra Kopparmoravägen 24 relaterat till VA idag 18 september 2023. Grävningen sker inne på fastigheten men maskinen kommer stå på en del av vägen. Det ska gå att passera med fordon, men kan kräva lite extra uppmärksamhet vid passage.

Vår entreprenör för dikningen meddelade förhinder att fortsätta dika denna helgen, men fortsätter nästa helg 23-24 september. På sträckan där det finns gatubelysning har det upptäckts att strömkablar är dragna genom vägtrummorna, vilket gör det besvärligt och svårt. Dessa strömkablar är inte utsatta via Ledningskollen.

Styrelsen har också fattat beslut om entreprenör avseende asfaltering vändplaner och farthindret på Kättingvägen (beslutad motion 2023). Utvärdering gjordes mellan tre inkomna anbud innan tilldelning. Med offerten som underlag har styrelsen också gjort en ansökan till Trafikverket om särskilt driftbidrag. Styrelsen hoppas att ansökan beviljas, då det kan handla om ett stort belopp i bidrag. Styrelsen har också ansökt om utökat driftsbidrag och har fått positivt besked att den så kallade bidragsvägen (väg 10541) kan utökas betydligt. Det innebär att föreningen kan komma att få ett mycket större årligt driftbidrag för vägunderhållet. Representant från Trafikverket är planerad för besök på plats i närtid. Utökat bidrag kommer omfatta minst Kättingvägen, Angöringsvägen, Kajutvägen och antingen förlängning av Södra Kopparmoravägen till slutet alternativt till Tampvägens slut.

Offerter är på gång avseende ny vägbeläggning och reparation av vissa vägetapper.

Sidan om stadgar och styrelsens uppdrag är uppdaterad. De olika förvaltningsformerna för gemensamhetsanläggningar är beskrivna och anläggningsbesluten för GA 1-3 finns att läsa. Alla medlemmar som har en ägarandel i fastighet (del i lagfart) inom samfälligheten kan via Lantmäteriets hemsida logga in med bank-id och läsa om sin egen fastighet/er och dessutom se information om GA1-GA2 (då förvaltningsformen är föreningsförvaltning).

Styrelsen förmodar/förutsätter att berörda fastighetsägare inom samfällighetsföreningen (rör det samtliga?) har erhållit besked från Vattenfall om planerat elavbrott imorgon 14 september kl 13.00-18.00.

”Vattenfall meddelar: Planerat strömavbrott på er anläggning xxxxx inom VÄRMDÖ

Anläggningsid: xxxxx.

Startdatum: 2023-09-14 med beräknad starttid: 13:00.

Strömförsörjningen till er anläggning kommer att påverkas av ett planerat arbete den 14-SEP-2023, mellan 13:00 och 18:00. Ni bör ha erhållit ett meddelande som förklarar orsaken till arbetet.

På grund av arbete på vårt ledningsnät kommer strömleveransen att brytas under ovanstående tid. Vi ber om överseende med avbrottet. Allt för en säkrare elleverans i framtiden.

Vid frågor ring 020-825858.

Tänk på att elapparater och elledningar alltid måste betraktas som strömförande.

Med vänlig hälsning

Vattenfall Eldistribution AB

För att ändra eller avsluta din prenumeration på e-post eller sms gå in på www.vattenfalleldistribution.se.”